Hướng dẫn tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày Mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Chuẩn bị Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020), Thường trực Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN) hướng dẫn công tác tuyên truyền và hoạt động như sau:

08:50 15/05/20 117 lượt xem
Mục lục
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số:      /2020/HD/HTSVN                                                         
                                                                                                                                                           Hà Nội, ngày  27  tháng  2   năm 2020

 
                 HƯỚNG DẪN
TUYÊN TRUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 61 NĂM
            NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
   NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
             (19/5/1959 – 19/5/2020)
 
Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc các tỉnh, thành phố
Hội, Ban liên lạc các đơn vị truyền thống trực thuộc.
 
          Chuẩn bị Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020), Thường trực Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN) hướng dẫn công tác tuyên truyền và hoạt động như sau:
          I-Nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020).
1-Các cấp Hội, các đơn vị truyền thống lấy nội dung cuốn “60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng” – đã cấp phát cuối năm 2018 và đầu năm 2019 làm tài liệu tuyên truyền về lịch sử, truyền thống Bộ đội Trường Sơn và truyền thống xây dựng và phát triển Hội Trường Sơn Việt Nam.
2-Các cấp Hội và các đơn vị truyền thống cần biên soạn, bổ sung tư liệu về hoạt động của đơn vị mình, kịp thời tuyên truyền đến các cấp Hội và hội viên.
 
          II-Hình thức tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm.
1-Các đơn vị nhân bản tài liệu tuyên truyền (kể cả tài liệu bổ sung hoạt động của đơn vị mình trong năm 2019) gửi và hướng dẫn các đơn vị thành viên  để tuyên truyền.
2-Tại các cuộc họp mặt truyền thống, các buổi sinh hoạt ở cơ sở cần truyền đạt nội dung tài liệu tuyên truyền đến hội viên.
3-Phối hợp với các nhà trường và Đoàn Thanh niên tại địa phương, tổ chức nói chuyện truyền thống về Bộ đội Trường Sơn và Hội Trường Sơn Việt Nam cho thanh thiếu niên, học sinh.
          4-Làm việc với cơ quan Văn hóa – Thể thao và Du lịch, với các Trung tâm VHTT, Trung tâm Thanh thiếu niên, các Nhà Thiếu nhi địa phương để tổ chức các pano, áp phích, hoặc triển lãm, trưng bày hình ảnh tuyên truyền về Trường Sơn.
          5-Với các đơn vị có điều kiện nên làm việc với Bảo tàng các địa phương tổ chức trưng bày nhỏ về Trường Sơn, hoặc tổ chức cho hội viên hiến tặng kỷ vật Trường Sơn cho Bảo tàng địa phương.
          6-Các cấp Hội, đơn vị có điều kiện thì tổ chức cho hội viên tham quan chiến trường xưa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
          7-Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Bộ đội Trường Sơn, các đơn nên tổ chức cho hội viên dâng hương, viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ của  địa phương.
          8-Các cấp Hội, đơn vị cần sơ kết đợt thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” (5/2019 đến 5/2020). Biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua này.
          9-Nhân lễ kỷ niệm, tổ chức tặng quà tri ân các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách của Trường Sơn.
          10-Vận động hội viên và các nguồn lực xã hội giúp đỡ hội viên có khó khăn về nhà ở (xây dựng nhà tình nghĩa), tặng quà, tặng con giống hoặc sổ tiết kiệm cho hội viên có khó khăn về đời sống, kinh tế…
          11-Chỉ đạo Hội, Ban Liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn của đơn vị mình hoặc của các đơn vị thành viên đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn.
 
          III-Triển khai thực hiện.
          -Căn cứ hoàn cảnh, điều kiện của mỗi đơn vị, Hội, Ban Liên lạc các đơn vị truyền thống cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong triển khai công tác tuyên truyền và hoạt động Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020); góp phần hiệu quả thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng của Hội là Giáo dục truyền thống và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn.
          -Kết quả đợt hoạt động và tuyên truyên 61 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, các cấp Hội, các đơn vị truyền thống trực thuộc có trách nhiệm báo cáo với Văn phòng hoặc Ban Tuyên truyền – Thi đua của Hội để tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam.
 
          Thường trực Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam tin tưởng đợt tuyên truyền và hoạt động Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn sẽ được các cấp Hội, đơn vị triển khai hiệu quả.
 
 
        Nơi nhận:                                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
  •  Như kính gửi.                                                          Phó Chủ tịch Thường trực
  • Thường trực Ban Thường vụ.
  • Lưu Ban TTTĐ và VP Hội.
                                                                                      Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
                                                                                                (Đã ký tên, đóng dấu)
          
 TỔNG KẾT NĂM 2021 CỤM THI ĐUA 9 TỔ CHỨC XÃ HỘI

 Chiều ngày 01/12/2021, tại Văn phòng Hội TSVN – số 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 của Cụm Thi đua  9 tổ chức xã hội - Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

21:43 02/12/21 1 lượt xem
HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI   

Sáng ngày 02/12/2021, tại Văn phòng Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội – số 16 B19 Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Thường trực (mở rộng ) lần thứ 4 năm 2021

20:43 02/12/21 1 lượt xem
QUỸ BẦU ƠI TRAO TẶNG 20 XE LĂN CHO THƯƠNG BỆNH BINH VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT HUYỆN THƯỜNG TÍN.

Chiều ngày 25/10/2021, tại Nhà văn hóa huyện Thường Tín, Ban vận động Quỹ Bầu ơi, phối hợp với Hội Người khuyết tật và Hội Trường Sơn huyện Thường Tín, tổ chức trao tặng 20 chiếc xe lăn và quà cho các đồng chí Thương Bệnh và người khuyết tật huyện Thường Tín

19:54 29/11/21 4 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN HÀ NỘI KHỚI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TÌNH NGHĨA CHO HỘI VIÊN.

Sáng ngày 26-10-2021, Hôi Trường Sơn Thị xã Sơn Tây Hà Nội tổ chức khởi công xây nhà nghĩa tình Trường Sơn tặng nữ CSTS Lê Thị Thủy 70 tuổi khó khăn về nhà ở , tại thôn Nhà Thờ  , xã Kim Sơn Thị xã Sơn Tây Hà Nội.   

15:00 22/11/21 5 lượt xem
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN THƯỜNG TÍN  LẦN THỨ HAI NHIỆM KỲ 2021-2026.

Chiều ngày 16/11/2021, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, Hội Trường Sơn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh ( Hội Trường Sơn ) huyện Thường Tín lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

21:18 17/11/21 5 lượt xem
THĂM VÀ TRAO TẶNG TÀI LIỆU QUÝ HIẾM VỀ TRƯỜNG SƠN CHO TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 3

Chiều ngày 8/11/2021, tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia 3 – phố Phan Kế Bính, phường Cống Vỵ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thiếu tướng Hoàng Kiền - Anh hùng LLVTND,, Phó Chủ tịch Hội TSVN, đến thăm Trung tâm lưu trữ Quốc gia 3 và trao tặng Trung tâm các tài liệu quý hiếm về Trường Sơn huyền thoại.

20:32 09/11/21 15 lượt xem
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN CẦU GIẤY LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2020 -2025.

Sáng ngày 4/11/2021, tại văn phòng Quận Hội – Số 4, ngõ 49, phố Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội TTTS-ĐHCM quận Cầu Giấy ( Hội Trường Sơn Cầu Giấy), tổ chức hội nghị BCH lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025.

17:08 04/11/21 10 lượt xem
PHÓNG SỰ: TRAO TẶNG XE LĂN VÀ QUÀ CHO THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, CỰU  QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ VIỆT NAM GIÚP LÀO THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Quỹ Bầu ơi phối hợp với Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quận sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội, tổ chức trọng thể trao tặng 30 chiếc xe lăn và quà cho Thương binh, Bệnh binh, cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam giúp bạn Lào

10:53 28/10/21 13 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN THƯỜNG TÍN  KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY PHỤ NỮ             VIỆT NAM      (20/10/1930 – 20/10/2021)

Sáng ngày 19/10/2021, tại văn phòng hội, Hội Trường Sơn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam ( 20 tháng 10).

09:38 20/10/21 25 lượt xem
CÂU LẠC BỘ  HƯƠNG RỪNG TRƯỜNG SƠN - HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN THƯỜNG TÍN  GẶP MẶT KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20-10-2021)

Sáng ngày 18/10/2021, tại gia đình đồng chí Vũ Thị Thư – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hương rừng Trường Sơn / thuộc Hội Trường Sơn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam ( 20-10-2021).

17:29 19/10/21 16 lượt xem
THƯỜNG TRỰC HỘI TRƯỜNG SƠN TP.HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SAU GIÃN CÁCH

Sáng ngày 16/10/2021, tại Văn phòng Hội, Thường trực Hội Trường Sơn Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sau giãn cách phòng chống đại dịch covid 19.

07:51 19/10/21 20 lượt xem
HỘI NGHỊ BCH HỘI TRƯỜNG SƠN –ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 3 NHIỆM KỲ 2019-2024

Sáng nay, 29/5/2020, tại Nhà Văn hóa phường Ngĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn Hà Nội (TSHN ), tổ chức hội nghị BCH lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị sẽ thông qua các Nghị quyết, Quy chế và Chương trình công tác của BCH khóa III; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2020.

21:37 29/05/20 192 lượt xem
KHAI TRƯƠNG  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020 ) và 61 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020). Tại Văn phòng Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội –  Số 6B 19 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội Trường Sơn Hà Nội tổ chức khai trương Trang thông tin điện tử ( WEBSITE) Hội Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ( hoitruongsonhanoi.vn).

23:35 19/05/20 180 lượt xem
Những nghĩa cử cao đẹp trong mùa dịch Covid-19

Hội viên Trường Sơn - Giám đốc Công ty Thanh Bình Nguyễn Thanh Bình vừa qua đã tặng 1040 chiếc khẩu trang và 6 tấn gạo.

11:39 14/05/20 177 lượt xem
NIỀM VUI LỚN CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 61 năm ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, 14h00 ngày 19/5/2020, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội đã trọng thể tổ chức Lễ khai trương "Trang thông tin điện tử Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội".

19:50 20/05/20 173 lượt xem
MỘT CÁN BỘ HỘI GƯƠNG MẪU

Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có một cán bộ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì công tác Hội. Người cán bộ tiêu biểu ấy là ông Nguyễn Quốc Lâm, phó Chủ tịch Thường trực Quận hội.

20:25 05/06/20 167 lượt xem
HỘI VIÊN HỘI VHNT TS

Danh sách hội viên

15:22 11/05/20 164 lượt xem
Hotline
Zalo
Viber
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram