Hướng dẫn tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày Mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Chuẩn bị Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020), Thường trực Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN) hướng dẫn công tác tuyên truyền và hoạt động như sau:

08:50 15/05/20 235 lượt xem
Mục lục
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số:      /2020/HD/HTSVN                                                         
                                                                                                                                                           Hà Nội, ngày  27  tháng  2   năm 2020

 
                 HƯỚNG DẪN
TUYÊN TRUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 61 NĂM
            NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
   NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
             (19/5/1959 – 19/5/2020)
 
Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc các tỉnh, thành phố
Hội, Ban liên lạc các đơn vị truyền thống trực thuộc.
 
          Chuẩn bị Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020), Thường trực Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN) hướng dẫn công tác tuyên truyền và hoạt động như sau:
          I-Nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020).
1-Các cấp Hội, các đơn vị truyền thống lấy nội dung cuốn “60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng” – đã cấp phát cuối năm 2018 và đầu năm 2019 làm tài liệu tuyên truyền về lịch sử, truyền thống Bộ đội Trường Sơn và truyền thống xây dựng và phát triển Hội Trường Sơn Việt Nam.
2-Các cấp Hội và các đơn vị truyền thống cần biên soạn, bổ sung tư liệu về hoạt động của đơn vị mình, kịp thời tuyên truyền đến các cấp Hội và hội viên.
 
          II-Hình thức tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm.
1-Các đơn vị nhân bản tài liệu tuyên truyền (kể cả tài liệu bổ sung hoạt động của đơn vị mình trong năm 2019) gửi và hướng dẫn các đơn vị thành viên  để tuyên truyền.
2-Tại các cuộc họp mặt truyền thống, các buổi sinh hoạt ở cơ sở cần truyền đạt nội dung tài liệu tuyên truyền đến hội viên.
3-Phối hợp với các nhà trường và Đoàn Thanh niên tại địa phương, tổ chức nói chuyện truyền thống về Bộ đội Trường Sơn và Hội Trường Sơn Việt Nam cho thanh thiếu niên, học sinh.
          4-Làm việc với cơ quan Văn hóa – Thể thao và Du lịch, với các Trung tâm VHTT, Trung tâm Thanh thiếu niên, các Nhà Thiếu nhi địa phương để tổ chức các pano, áp phích, hoặc triển lãm, trưng bày hình ảnh tuyên truyền về Trường Sơn.
          5-Với các đơn vị có điều kiện nên làm việc với Bảo tàng các địa phương tổ chức trưng bày nhỏ về Trường Sơn, hoặc tổ chức cho hội viên hiến tặng kỷ vật Trường Sơn cho Bảo tàng địa phương.
          6-Các cấp Hội, đơn vị có điều kiện thì tổ chức cho hội viên tham quan chiến trường xưa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
          7-Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Bộ đội Trường Sơn, các đơn nên tổ chức cho hội viên dâng hương, viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ của  địa phương.
          8-Các cấp Hội, đơn vị cần sơ kết đợt thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” (5/2019 đến 5/2020). Biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua này.
          9-Nhân lễ kỷ niệm, tổ chức tặng quà tri ân các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách của Trường Sơn.
          10-Vận động hội viên và các nguồn lực xã hội giúp đỡ hội viên có khó khăn về nhà ở (xây dựng nhà tình nghĩa), tặng quà, tặng con giống hoặc sổ tiết kiệm cho hội viên có khó khăn về đời sống, kinh tế…
          11-Chỉ đạo Hội, Ban Liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn của đơn vị mình hoặc của các đơn vị thành viên đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn.
 
          III-Triển khai thực hiện.
          -Căn cứ hoàn cảnh, điều kiện của mỗi đơn vị, Hội, Ban Liên lạc các đơn vị truyền thống cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong triển khai công tác tuyên truyền và hoạt động Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020); góp phần hiệu quả thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng của Hội là Giáo dục truyền thống và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn.
          -Kết quả đợt hoạt động và tuyên truyên 61 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, các cấp Hội, các đơn vị truyền thống trực thuộc có trách nhiệm báo cáo với Văn phòng hoặc Ban Tuyên truyền – Thi đua của Hội để tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam.
 
          Thường trực Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam tin tưởng đợt tuyên truyền và hoạt động Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn sẽ được các cấp Hội, đơn vị triển khai hiệu quả.
 
 
        Nơi nhận:                                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
  •  Như kính gửi.                                                          Phó Chủ tịch Thường trực
  • Thường trực Ban Thường vụ.
  • Lưu Ban TTTĐ và VP Hội.
                                                                                      Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
                                                                                                (Đã ký tên, đóng dấu)
          
 Hội Trường Sơn  huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội Sơ kết công tác Hội Quý III và  khai trương trụ sở mới.

Niềm vui lớn đến với Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất, tháng 9-2022, được sự quan tâm của UBND huyện Thạch Thất đã phân bổ cho Hội Trường Sơn một gian văn phòng họp tại khu liên cơ quan, đoàn thể , MTTQ Huyện số 33 Đường 419 Thị trấn Liên quan Huyện Thạch Thất.

10:30 17/09/22 7 lượt xem
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI TS HÀ NỘI LẦN THỨ 9 NHIỆM KỲ 2019 – 2024.

 Sáng ngày 10/9/2022, tại phòng họp tầng 2 Trung tâm tổ chức sự kiện Thu Hằng số 123 Nguyễn Phong Sắc thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội (Hội TS Hà Nội) đã long trọng tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019 - 2024.

17:04 11/09/22 10 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN HÀ NỘI KHÁNH THÀNH V& BÀN GIAO NHÀ TN HV NGUYỄN THỊ HÒ

13:59 30/07/22 29 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN TP HÀ NỘI TRI ÂN CÁC THƯƠNG BỆNH BINH, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

Từ ngày 22/7/ 2022 đến 27/7/2022. Hội Trường Sơn các quận, huyện: Hà Đông, Hoài Đức,Tây Hồ, Hai Bà Trưng , Cầu Giấy và nhiều địa phương thuộc Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội,  đã tổ chức hội nghị gặp mặt tri ân, trao tặng quà cho các đồng chí TBB & thân nhân gia đình Liệt sỹ .

17:29 29/07/22 28 lượt xem
HỘI TTTS-ĐHCM QUẬN CẦU GIẤY GẶP MĂT TBB, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

Sáng ngày 25/7/2022, tại nhà văn hóa phường Nghĩa Tân quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh quận Cầu Giấy, đã tổ chức gặp mặt các Thương bệnh binh, thân nhân gia đình Liệt sỹ và Người có công với cách mạng.là hội viên Hội Trường Sơn quận..

22:31 25/07/22 27 lượt xem
NGHĨA CỬ TRI ÂN CAO ĐẸP VÀ  ĐÁNG QUÝ CỦA HỘI  TRƯỜNG SƠN TP. HÀ NỘI

Sáng  ngày  15 tháng 7, Hội  Trường Sơn TP. Hà Nội cùng Thường trực Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất đã đến thăm sức khỏe đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Ca-nguyên ủy viên BCH Hội Bộ đội Trường Sơn TP Hà Nội, cựu Chủ tịch Hội Bộ đội Trường Sơn huyện Thạch Thất.

03:30 16/07/22 33 lượt xem
GẶP MẶT. TRI ÂN CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO HỘI TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÁC THỜI KỲ.

Sáng ngày 13-7-2022, tại trung tâm tổ chức sự kiện 58 – đường Chiến thắng quận Hà Đông thành phố Hà Nội; Thường trực và Thường vụ Hội TS-ĐHCM thành phố Hà Nội ( Hội TSHN) , tổ chức gặp mặt, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo các thời kỳ.

07:17 14/07/22 45 lượt xem
CLB THƠ TRƯỜNG SƠN HUYÊN THẠCH THẤT SƠN GIỚI THIỆU THƠ MỚI

Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2022, tại hội trường MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất. Câu lạc bộ thơ Trường Sơn huyện Thạch Thất tổ chức giới thiệu tập thơ thứ 7 "Trường Sơn- một thời để nhớ "chào mừng Đại hội Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam lần II nhiệm kỳ 2022-2027.

20:16 20/06/22 51 lượt xem
CƠ QUANTƯ HỘI TSVN GẶP MẶT BAN BIÊN TẬP KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁNH MẠNG

Sáng nay, ngày 20/6/2022, tại văn phòng Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam. Cơ quan Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn -đường Hồ Chí Minh Việt Nam, tổ chức gặp mặt Ban biên tập Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

18:58 20/06/22 52 lượt xem
TIẾP NHẬN KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN

Sáng ngày 14-6-2022, Hội TSVN, Hội TSHN trao kinh phí xây dựng Nhà Nghĩa tình Trường Sơn cho vợ chồng hội viên Nguyễn Thị Hò - xã Bình Yên, huyện Thạch Thất.

17:57 14/06/22 57 lượt xem
Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất thành lập Ban liên lạc Nữ Trường Sơn

Sáng ngày 5-6-2022, tại hội trường Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất, Hội TTTS-ĐHCM huyện Thạch Thất tổ chức trọng thể hội nghị công bố Quyết định-Thành lập Ban liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn huyện Thạch Thất.

14:50 06/06/22 121 lượt xem
NIỀM VUI LỚN CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 61 năm ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, 14h00 ngày 19/5/2020, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội đã trọng thể tổ chức Lễ khai trương "Trang thông tin điện tử Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội".

19:50 20/05/20 338 lượt xem
HỘI NGHỊ BCH HỘI TRƯỜNG SƠN –ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 3 NHIỆM KỲ 2019-2024

Sáng nay, 29/5/2020, tại Nhà Văn hóa phường Ngĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn Hà Nội (TSHN ), tổ chức hội nghị BCH lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị sẽ thông qua các Nghị quyết, Quy chế và Chương trình công tác của BCH khóa III; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2020.

21:37 29/05/20 337 lượt xem
HỘI VIÊN HỘI VHNT TS

Danh sách hội viên

15:22 11/05/20 336 lượt xem
Những nghĩa cử cao đẹp trong mùa dịch Covid-19

Hội viên Trường Sơn - Giám đốc Công ty Thanh Bình Nguyễn Thanh Bình vừa qua đã tặng 1040 chiếc khẩu trang và 6 tấn gạo.

11:39 14/05/20 331 lượt xem
KHAI TRƯƠNG  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020 ) và 61 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020). Tại Văn phòng Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội –  Số 6B 19 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội Trường Sơn Hà Nội tổ chức khai trương Trang thông tin điện tử ( WEBSITE) Hội Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ( hoitruongsonhanoi.vn).

23:35 19/05/20 327 lượt xem
MỘT CÁN BỘ HỘI GƯƠNG MẪU

Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có một cán bộ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì công tác Hội. Người cán bộ tiêu biểu ấy là ông Nguyễn Quốc Lâm, phó Chủ tịch Thường trực Quận hội.

20:25 05/06/20 312 lượt xem
Hotline
Zalo
Viber
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram