Hướng dẫn tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày Mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Chuẩn bị Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020), Thường trực Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN) hướng dẫn công tác tuyên truyền và hoạt động như sau:

08:50 15/05/20 67 lượt xem
Mục lục
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số:      /2020/HD/HTSVN                                                         
                                                                                                                                                           Hà Nội, ngày  27  tháng  2   năm 2020

 
                 HƯỚNG DẪN
TUYÊN TRUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 61 NĂM
            NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
   NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
             (19/5/1959 – 19/5/2020)
 
Kính gửi:  Hội, Ban Liên lạc các tỉnh, thành phố
Hội, Ban liên lạc các đơn vị truyền thống trực thuộc.
 
          Chuẩn bị Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020), Thường trực Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN) hướng dẫn công tác tuyên truyền và hoạt động như sau:
          I-Nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020).
1-Các cấp Hội, các đơn vị truyền thống lấy nội dung cuốn “60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng” – đã cấp phát cuối năm 2018 và đầu năm 2019 làm tài liệu tuyên truyền về lịch sử, truyền thống Bộ đội Trường Sơn và truyền thống xây dựng và phát triển Hội Trường Sơn Việt Nam.
2-Các cấp Hội và các đơn vị truyền thống cần biên soạn, bổ sung tư liệu về hoạt động của đơn vị mình, kịp thời tuyên truyền đến các cấp Hội và hội viên.
 
          II-Hình thức tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm.
1-Các đơn vị nhân bản tài liệu tuyên truyền (kể cả tài liệu bổ sung hoạt động của đơn vị mình trong năm 2019) gửi và hướng dẫn các đơn vị thành viên  để tuyên truyền.
2-Tại các cuộc họp mặt truyền thống, các buổi sinh hoạt ở cơ sở cần truyền đạt nội dung tài liệu tuyên truyền đến hội viên.
3-Phối hợp với các nhà trường và Đoàn Thanh niên tại địa phương, tổ chức nói chuyện truyền thống về Bộ đội Trường Sơn và Hội Trường Sơn Việt Nam cho thanh thiếu niên, học sinh.
          4-Làm việc với cơ quan Văn hóa – Thể thao và Du lịch, với các Trung tâm VHTT, Trung tâm Thanh thiếu niên, các Nhà Thiếu nhi địa phương để tổ chức các pano, áp phích, hoặc triển lãm, trưng bày hình ảnh tuyên truyền về Trường Sơn.
          5-Với các đơn vị có điều kiện nên làm việc với Bảo tàng các địa phương tổ chức trưng bày nhỏ về Trường Sơn, hoặc tổ chức cho hội viên hiến tặng kỷ vật Trường Sơn cho Bảo tàng địa phương.
          6-Các cấp Hội, đơn vị có điều kiện thì tổ chức cho hội viên tham quan chiến trường xưa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
          7-Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Bộ đội Trường Sơn, các đơn nên tổ chức cho hội viên dâng hương, viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ của  địa phương.
          8-Các cấp Hội, đơn vị cần sơ kết đợt thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” (5/2019 đến 5/2020). Biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua này.
          9-Nhân lễ kỷ niệm, tổ chức tặng quà tri ân các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách của Trường Sơn.
          10-Vận động hội viên và các nguồn lực xã hội giúp đỡ hội viên có khó khăn về nhà ở (xây dựng nhà tình nghĩa), tặng quà, tặng con giống hoặc sổ tiết kiệm cho hội viên có khó khăn về đời sống, kinh tế…
          11-Chỉ đạo Hội, Ban Liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn của đơn vị mình hoặc của các đơn vị thành viên đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn.
 
          III-Triển khai thực hiện.
          -Căn cứ hoàn cảnh, điều kiện của mỗi đơn vị, Hội, Ban Liên lạc các đơn vị truyền thống cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong triển khai công tác tuyên truyền và hoạt động Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/2020); góp phần hiệu quả thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng của Hội là Giáo dục truyền thống và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn.
          -Kết quả đợt hoạt động và tuyên truyên 61 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, các cấp Hội, các đơn vị truyền thống trực thuộc có trách nhiệm báo cáo với Văn phòng hoặc Ban Tuyên truyền – Thi đua của Hội để tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam.
 
          Thường trực Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam tin tưởng đợt tuyên truyền và hoạt động Kỷ niệm 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn sẽ được các cấp Hội, đơn vị triển khai hiệu quả.
 
 
        Nơi nhận:                                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
  •  Như kính gửi.                                                          Phó Chủ tịch Thường trực
  • Thường trực Ban Thường vụ.
  • Lưu Ban TTTĐ và VP Hội.
                                                                                      Thiếu tướng  HOÀNG ANH TUẤN
                                                                                                (Đã ký tên, đóng dấu)
          
HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN MÊ LINH ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Chính phủ, MTTQVN, Hội Trường Sơn Việt Nam và Hội Trường Sơn Hà Nội; Hội Trường Sơn huyện Mê Linh đã tích cực, chủ động vận động cán bộ, hội viên trong toàn huyện tham gia ủng hộ Quỹ.

19:46 11/06/21 3 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN CẦU GIẤY TÍCH CỰC THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Chính phủ, MTTQVN, Hội Trường Sơn Việt Nam, Hội Trường Sơn Hà Nội; Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy đã chủ động vận động cán bộ, hội viên tích cực ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

16:38 11/06/21 4 lượt xem
CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO ỦNG HỘ QUỸ VACCINE PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 1

 Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ( Hội TSVN) đã tổ chức Phát động phong trào quyên góp, ủng hỗ Quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid19 ( Quỹ Vaccine PC Covid19) trong toàn thể các đơn vị và cá nhân hội viên Trường Sơn trong toàn quốc.

16:18 07/06/21 10 lượt xem
TRUNG ĐỘI NỮ TRƯỜNG SƠN HUYỆN THƯỜNG TÍN/ TIỂU ĐOÀN TRƯNG TRẮC KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY NHẬP NGŨ (5/6/1971 – 5/6/2021)

Sáng nay, ngày 5-6-2021, tại Văn phòng Hội TTTS-ĐHCM huyện Thường Tín: Hội Nữ Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh huyện Thường Tín, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ của Trung đội nữ Thường Tín thuộc Tiểu đoàn Trưng Trắc ( 5/6/1971-5/6/2021).

21:45 05/06/21 6 lượt xem
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐẠI TÁ - NHÀ VĂN PHẠM HOA.

Chiều ngày 26/5/2021, tại Nhà Tang lễ Quốc gia: Số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị QĐNDVN, Hội Nhà Văn Việt Nam, Hội Trường Sơn Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của QĐNDVN và Hà Nội, cùng gia đình đã tổ chức trọng thể Tang lễ Đại tá - Nhà văn Phạm Hoa.

17:30 27/05/21 11 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN – ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HDND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Trong những ngày đầu tháng 5 năm 2021, đặc biệt trong ngày 23/5/2021, cán bộ và hội viên Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, đã cùng cử tri của các quận huyện tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

07:57 26/05/21 19 lượt xem
NGÀY HỘI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026 CỦA QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 23/5/2021, tại văn phòng Ban quản lý dự án khu đô thị Đoàn Ngoại Giao – Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Tổ bầu cử số 8, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tổ chức trọng thể Lễ khai mạc và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

21:48 23/05/21 111 lượt xem
NHà GIÁO CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN - Thơ - tác giả Thiếu tướng Hoàng Kiền - AHLLVTND

Chúng tôi cùng là thầy giáo cấp hai, theo tiếng gọi thiêng liêng của miền Nam ruột thịt, ngày 19/8/1970, rời lớp rời trường xa trò 500 người phần lớn là thầy giáo chúng tôi lên đường vào Trường Sơn đánh Mỹ.

10:18 21/05/21 13 lượt xem
NGÀY 19 THÁNG 5 TRÀN ĐẦY NHỮNG KỶ NIỆM VÀ NIỀM VUI

Vào ngày này cách đây một năm - 19/5/2020, tại văn phòng Hôi Trường Sơn –Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ( Hội TSHN); Ban thường vụ Thành Hội Hà Nội tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu và khai trương Trang Thông tin điện tử Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội  ( hoitruongsonhanoi.vn)

08:40 21/05/21 10 lượt xem
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sáng ngày 28/4/2021, tại văn phòng Hôi Trường Sơn –Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ( Hội TSHN); Ban thường vụ Thành Hội họp mở rộng để triển khai công tác Quý II năm 2021

04:13 30/04/21 17 lượt xem
LỄ KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TIỂU ĐOÀN XE Ô TÔ 58 ANH HÙNG (1966-2021)

Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2021, tại hội trường Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hà Nội, số 3 - 5 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Ban liên lạc Truyền thống Trường Sơn  - Đường Hồ Chí Minh Tiểu đoàn xe ô tô 58 ( D58) Anh hùng, đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống (1966 -2021),

20:54 19/04/21 49 lượt xem
HỘI NGHỊ BCH HỘI TRƯỜNG SƠN –ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 3 NHIỆM KỲ 2019-2024

Sáng nay, 29/5/2020, tại Nhà Văn hóa phường Ngĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn Hà Nội (TSHN ), tổ chức hội nghị BCH lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị sẽ thông qua các Nghị quyết, Quy chế và Chương trình công tác của BCH khóa III; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2020.

21:37 29/05/20 140 lượt xem
KHAI TRƯƠNG  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020 ) và 61 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020). Tại Văn phòng Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội –  Số 6B 19 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội Trường Sơn Hà Nội tổ chức khai trương Trang thông tin điện tử ( WEBSITE) Hội Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ( hoitruongsonhanoi.vn).

23:35 19/05/20 116 lượt xem
NGÀY HỘI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026 CỦA QUẬN BẮC TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 23/5/2021, tại văn phòng Ban quản lý dự án khu đô thị Đoàn Ngoại Giao – Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Tổ bầu cử số 8, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tổ chức trọng thể Lễ khai mạc và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

21:48 23/05/21 111 lượt xem
HỘI VIÊN HỘI VHNT TS

Danh sách hội viên

15:22 11/05/20 109 lượt xem
NIỀM VUI LỚN CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 61 năm ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, 14h00 ngày 19/5/2020, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội đã trọng thể tổ chức Lễ khai trương "Trang thông tin điện tử Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội".

19:50 20/05/20 109 lượt xem
MỘT CÁN BỘ HỘI GƯƠNG MẪU

Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có một cán bộ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì công tác Hội. Người cán bộ tiêu biểu ấy là ông Nguyễn Quốc Lâm, phó Chủ tịch Thường trực Quận hội.

20:25 05/06/20 104 lượt xem
Hotline
Zalo
Viber
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram