Báo cáo Bộ Nội Vụ về hoạt động năm 2019

Hiện nay, có 40/48 tỉnh, thành phố, 186/261 huyện quận, 1.845/3008 xã phường có tổ chức và hội viên Trường Sơn đã được các cấp có thẩm quyền của các địa phương cho phép thành lập Hội. Trong đó, có 18 Hội cấp tỉnh, 133 Hội cấp huyện, 1.265 Hội cấp xã được kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.

08:58 15/05/20 205 lượt xem
Mục lục
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                 
                                                                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số:  01 /HTS                                                                                                                           Hà Nội, ngày 09  tháng  01 năm  2020

 
     BÁO CÁO BỘ NỘI VỤ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
          Thực hiện quy định của pháp luât, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội năm 2019 như sau:
 
          1. Về tổ chức của Hội
 a) Về hội viên:
- Tổng số hội viên: Đầu kỳ báo cáo: 301.141
        Trong đó:
        + Hội viên tổ chức: 123
        + Hội viên cá nhân:  301.118 ( bao gồm cả hội viên cá nhân thuộc các tổ chức thành viên)
       - Trong năm 2019:
        + Hội viên tổ chức giảm 28 do Hội chỉ đạo rút giảm tổ chức trực thuộc, đưa 28 đầu   mối nhỏ về trực thuộc các tổ chức thành viên.
        + Hội viên cá nhân: Kết nạp mới 3.943, Hội viên từ trần 1.417
- Tổng số hội viên có đến ngày báo cáo: 303.639
        Trong đó:
         + Hội viên tổ chức: 95
         + Hội viên cá nhân: 303.544
        b) Những người làm việc chuyên trách tại Hội: 44  ( Hoạt động tự nguyện, không có lương, không có phụ cấp).
        Trong đó: Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao: 0 ( không có)
         c) Số lượng các tổ chức trực thuộc Hội: 95
         - Tổ chức có tư cách pháp nhân: 41 ( do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở các địa phương quyết định thành lập)
         - Ban, đơn vị trực thuộc Hội:      11
         - Tổ chức cơ sở thuộc Hội:         52
         - Văn phòng đại diện:                   0
         Hiện nay, có 40/48 tỉnh, thành phố, 186/261 huyện quận, 1.845/3008 xã phường có tổ chức và hội viên Trường Sơn đã được các cấp có thẩm quyền của các địa phương cho phép thành lập Hội. Trong đó, có 18 Hội cấp tỉnh, 133 Hội cấp huyện, 1.265 Hội cấp xã được kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.
         d) Việc kiện toàn tổ chức Hội:
          - Ban Chấp hành họp:                  01 lần/ năm
          - Ban Thường vụ họp                   01 lần /quý
         - Số lượng ủy viên Ban Chấp hành đến đầu kỳ báo cáo có 101/103 ủy viên
( khuyết 2). Trong năm 2019 có 2 đồng chí từ trần, 5 đồng chí nghỉ công tác. Tại kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 4 (tháng 11/2019) bổ sung thêm 9 đồng chí, đảm bảo 103/103 Ủy viên. Tháng 12/2019 một đồng chí Phó Chủ tịch Hội từ trần, Ban Chấp hành hiện nay còn 102/103 ủy viên.
         - Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ 22 đồng chí. Cuối năm có 01 đồng chí nghỉ công tác, Ban Chấp hành đã bầu bổ sung 01. Đến nay Ban Thường vụ đủ 22 ủy viên.
          e) Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội
         Nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống, Hội đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng hai cho tập thể và 1 cá nhân, tặng Huân chương Lao động Hạng ba cho 2 tổ chức thành viên và 3 cá nhân; được Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 18 cá nhân. Hội tặng Bằng khen hiai đoạng 2011 – 2019 cho 192 tập thể, 355 cá nhân.
Năm 2019, Hội được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen, Hội  tặng Bằng khen cho 92 tập thể, 155 cá nhân
          Trong năm 2019 có 4 đơn tố cáo, người tố cáo và bị tố cáo đều là thành viên Ban Chấp hành của các tổ chức thành viên. Hội đã chỉ đạo Ban khiểm tra, Ban Tổ chức phối hợp với các cơ sở xem xét giải quyết theo thẩm quyền, kết luận rõ đúng sai. Qua kiểm tra cho thấy, nguyên nhân chính là do chưa thực hiên đúng nguyên tắc, quy chế làm việc dẫn tới mâu thuẫn, bất đồng nội bộ về phương pháp làm việc, suy diễn chủ quan, nội dung tố cáo phần lớn đều không đúng sự thật
 
          2. Kết quả hoạt động của Hội
          a) Kết quả hoạt động của Hội
           * Về hoạt động tuyên truyền thi đua
           - Năm 2019 Hội tập tung vào tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn. Hội đã cung cấp tư liệu, giới thiệu nhân chứng và phối hợp với các cơ quan truyền thông ở Trung ương và các địa phương làm 42 phim tài liệu và phóng sự ( trong đó có cả phim tài liệu nhiều tập), biên tập và xuất bản 29 đầu sách, tổ chức 59 cuộc triển lãm tranh, ảnh,  hiện vật, 4 chương trình giao lưu nghệ thuật và tri ân người có công, thu phát trực tiếp trên các kênh truyền hình. Tổ chức đêm thơ của Nhà thơ Trường Sơn Phạm Tiến Duật, đêm nhạc của nhạc sỹ Trường Sơn Đào Hữu Thi. Hội đã vận động tài trơ và phối hợp với Báo Cựu chiến binh và nhà tài trợ tổ chức cuộc thi viết “ Hào khí Trường Sơn” và chọn lọc biên tập các tác phẩm dự thi đoạt giải, tác phẩm có chất lượng cao, xuất bản thành sách. Trang thông tin điện tử của Hội đến 31/12/2019 đã có hơn 31 triệu lượt truy cập, Bản tin Trường Sơn phát hành đều đặn 1 kỳ/tháng   ( Có 2 số đặc biệt phát hành vào dịp kỷ niệm 60 năm và dịp Tết). Hai Câu lạc bộ văn nghệ Trường Sơn thuộc Hội đã xây dựng được 9 chương trình nghệ thuật, biểu diễn 44 buổi phục vụ các sự kiện của Hội và địa phương, đơn vị, Hội Cựu chiến binh. Các đội văn nghệ Trường Sơn của các tỉnh, huyện đã xây dựng gần 100 chương trình văn nghệ biểu diễn 683 buổi phục vụ hội viên và nhân dân. Các tổ chức thành viên đã tổ chức 420 buổi nói chuyện truyền thống cho thanh niên, sinh viên và học sinh. Hội tổ chức Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát Trường Sơn” tại  6 khu vực trên địa bàn cả nước có 39 đội văn nghệ của các tỉnh, thành, đơn vị tham gia. Hội mở trại viết, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ sáng tác (thời gian 7 ngày) cho 36 hội viên Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua và cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn (2011 – 2019)
         * Về công tác Lịch sử - truyền thống
         Hội đã phối hợp với Binh đoàn 12 /Bộ Quốc phòng biên tập bổ sung và tái bản cuốn “ Lịch sử Đoàn 559- Bộ đội Trường Sơn – Binh đoàn 12”. Biên tập và xuất bản cuốn sách tư liệu về 5 trục dọc, 21 trục ngang của Hệ thống đường Trường Sơn trong thời kỳ chống Mỹ. Lập hồ sơ báo cáo đề nghị Chính phủ xếp hạng bổ sung tiếp 9 di tích ở Đông Trường Sơn là Di tích quốc gia đặc biệt. Lập hồ sơ đề nghị các cơ quan hữu quan của Nhà nước đề nghị Nhà nước Lào xếp hạng Hệ thống đường Tây Trường Sơn trên đất Lào là Di tích quốc gia của Bạn.
         * Về hoạt động tri ân, tình nghĩa
          - Hội đã vận động các nguồn lực xã hội tri ân, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, hội viên nghèo, đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào các vùng bị thiên tai, lũ lụt và nhân dân ở các địa bàn Bộ đội Trường Sơn hoạt động trong thời kỳ chống Mỹ ở Việt Nam và Lào, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo ở các địa phương.
           Cụ thể:  Đã vận động tài trợ xây tặng 144 nhà tình nghĩa, 450 chăn ấm cao cấp, 328 sổ tiết kiệm, 5 tấn gạo, 17.124 suất quà, 2015 hộp thuốc bệnh, thuốc bổ, 50 suất học bổng toàn phần học cao đẳng nghề (117, 5 triệu đồng/ suất),100 suất học bổng phổ thông ( 1 triệu đồng/suất), trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 30 người (mức 500.000đ/tháng), nhận nuôi dưỡng tại trung tâm 14 hội viên già yếu, cô đơn. Khám bện, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 4.939 người. Tổng trị giá các hoạt động tri ân tình nghĩa =  16.305.000.000 đồng.
           Hội viên Trường Sơn ở các địa phương đã hiến tặng 81.187 m2 đất, ủng hộ vật liệu xây dựng, trị giá 3.113.000.000 đồng, đóng góp 4.686.000.000 đồng, 40.039 ngày công để làm đường giao thông, công trình công cộng phục vụ cộng đồng, xây dựng nông thôn mới; Ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện ở địa phương 3.660.000.000 đồng.
         Hội viên giúp nhau 3919 ngày công, tặng nhau vật nuôi con giống trị giá 264 triệu đồng, cho vay vốn không lấy lãi 6.922.000.000 đồng không lấy lãi để phát triển kinh tế gia đình.
          Hiện có 13.826 hội viên đang tham gia hoạt động công tác đảng, chính quyền đòan thể cấp cơ sở, thôn bản, tổ dân phố ở các địa phương.
        b) Việc thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao
        Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện  các phần việc được phân công, góp phần cùng với Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội tổ chức thành công tốt đẹp Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn ở cấp Trung ương. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chặc chẽ với cơ quan quân sự địa phương tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm ở cấp mình.
 
        3.Tổng kinh phí hoạt động trong năm: 37. 026.000.000 đồng.
        Trong đó:
         a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ:  Không có
         b) Kinh phí do tổ chức nước ngoài tài trợ: Không có
         c) Hôi tự vận động từ các nguồn lực hội viên và xã hội: 37.026.000.000 đồng.
         Trong đó:
       - Ủng hội quỹ Nghĩa tình Trường Sơn qua Cổng nhắn tin nhân đạo quốc gia 1400 là:  307.320.000 đ + ủng hộ trực tiếp: 2.034.000.000 đ  = 2.341.000.000 đ
           - Ủng hộ cho các hoạt động thường xuyên của Hội: 2.616.716.000 đ
         
          Số còn lại do Nhà tài trợ chuyển trực tiếp cho các đối tượng được tri ân hoặc cần giúp đỡ theo danh sách đề nghị của Hội và chi trả trực tiếp cho các đối tác tổ chức thực hiện các sự kiện và hỗ trợ cho lễ kỷ niệm  và tổ chức các hoạt động ở các cấp của các địa phương.
 
           4. Dự kiến nhiệm vụ năm 2020
            a) Tập trung xây dựng củng cố các tổ chức thành viên về tổ chức, nhân sự, quản lý hội viên, về nề nếp chế độ sinh hoạt, nguyên tắc, phương pháp, quy chế làm việc, nội dung chương trình hoạt động nhằm thực hiện tốt mục tiêu phương châm đề ra là “ Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”.
          b) tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền làm cho các giá trị lịch sử, truyền thống của  đường Trường Sơn huyền thoại ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Giáo dục động viên hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng, nêu cao phẩm chất cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Động viên đảng viên tích cực tham gia Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); Tham gia thực hiện các chương trình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các chương trình xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
         c) Đẩy mạnh các hoạt động tri ân tình nghĩa, giúp đỡ các gia đình có công với nước, đối tượng chính sách. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuôc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống.
         d) Xây dựng kế hoạch và triển khai chuẩn bị mọi mặt để năm 2021 tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
         5. Đề suất, kiến nghị  
         a)  Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội tự nguyện, tự trang trải kinh phí. Cán bộ Hội các cấp không ai nằm trong quân số biên chế của Nhà nước, không ai hưởng lương, phụ cấp của Nhà nước. Tổ chức Hội không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Vì vậy sự tồn tại của Hội không ảnh hưởng gì tới tổ chức, biên chế bộ máy và ngân sách của Nhà nước. Hoạt động của Hội là truyền thống và tình nghĩa, có ý nghĩa thiết thực cả về chính trị và xã hội.
         Tuy nhiên sau khi có Kết luận số 102 – KL/BCT của Bộ Chính trị, một số địa phương chưa cho phép thành lập Hội Trường Sơn ở địa phương mình.
 
Kính mong Bộ Nội vụ có ý kiến chỉ đạo các Sở Nội vụ ở các tỉnh taọ  điều kiện cho phép Hội Trường Sơn được thành lập.
 
b) Ở Trường Sơn có nhiều Di tích được Nhà nước xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, đã có một số được xây dựng, tôn tạo. Song còn nhiều Di tích đang bị xuộng cấp. Riêng dự án số 5 (xây dựng trên đường 20 Quyết thắng)  bị dang dở do thiếu kinh phí. Đề nghị Bộ Văn hóa và Nhà nước cấp bổ sung  kinh phí để hoàn thành dự án này. Đồng thời nâng cấp một số Di tích ở những trọng điểm ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Phước.
        
          Trên đây là nội dung báo cáo về tổ chức và hoạt động năm 2019, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam báo cáo với Bộ Nội vụ./.
 
 
 
 Nơi nhận:                                                                                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Vụ Tổ chức phi Chính phủ                                                                                                               CHỦ TỊCH
 Bộ Nội vụ
- Vụ T. đua – K. thưởng-Bộ VHTT &DL;
-Văn phòng Bộ VHTT & DL 
-Vụ T/chức Đoàn thê-Ban DVTW;                                                                                                              Võ Sở
-VP UBTWMTTQ V.Nam;
-Lưu VP Hội
HỘI TRƯỜNG SƠN HÀ NỘI KHÁNH THÀNH V& BÀN GIAO NHÀ TN HV NGUYỄN THỊ HÒ

13:59 30/07/22 10 lượt xem
HỘI TRƯỜNG SƠN TP HÀ NỘI TRI ÂN CÁC THƯƠNG BỆNH BINH, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

Từ ngày 22/7/ 2022 đến 27/7/2022. Hội Trường Sơn các quận, huyện: Hà Đông, Hoài Đức,Tây Hồ, Hai Bà Trưng , Cầu Giấy và nhiều địa phương thuộc Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội,  đã tổ chức hội nghị gặp mặt tri ân, trao tặng quà cho các đồng chí TBB & thân nhân gia đình Liệt sỹ .

17:29 29/07/22 8 lượt xem
HỘI TTTS-ĐHCM QUẬN CẦU GIẤY GẶP MĂT TBB, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

Sáng ngày 25/7/2022, tại nhà văn hóa phường Nghĩa Tân quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh quận Cầu Giấy, đã tổ chức gặp mặt các Thương bệnh binh, thân nhân gia đình Liệt sỹ và Người có công với cách mạng.là hội viên Hội Trường Sơn quận..

22:31 25/07/22 8 lượt xem
NGHĨA CỬ TRI ÂN CAO ĐẸP VÀ  ĐÁNG QUÝ CỦA HỘI  TRƯỜNG SƠN TP. HÀ NỘI

Sáng  ngày  15 tháng 7, Hội  Trường Sơn TP. Hà Nội cùng Thường trực Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất đã đến thăm sức khỏe đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Ca-nguyên ủy viên BCH Hội Bộ đội Trường Sơn TP Hà Nội, cựu Chủ tịch Hội Bộ đội Trường Sơn huyện Thạch Thất.

03:30 16/07/22 14 lượt xem
GẶP MẶT. TRI ÂN CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO HỘI TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÁC THỜI KỲ.

Sáng ngày 13-7-2022, tại trung tâm tổ chức sự kiện 58 – đường Chiến thắng quận Hà Đông thành phố Hà Nội; Thường trực và Thường vụ Hội TS-ĐHCM thành phố Hà Nội ( Hội TSHN) , tổ chức gặp mặt, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo các thời kỳ.

07:17 14/07/22 24 lượt xem
CLB THƠ TRƯỜNG SƠN HUYÊN THẠCH THẤT SƠN GIỚI THIỆU THƠ MỚI

Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2022, tại hội trường MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất. Câu lạc bộ thơ Trường Sơn huyện Thạch Thất tổ chức giới thiệu tập thơ thứ 7 "Trường Sơn- một thời để nhớ "chào mừng Đại hội Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam lần II nhiệm kỳ 2022-2027.

20:16 20/06/22 29 lượt xem
CƠ QUANTƯ HỘI TSVN GẶP MẶT BAN BIÊN TẬP KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁNH MẠNG

Sáng nay, ngày 20/6/2022, tại văn phòng Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam. Cơ quan Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn -đường Hồ Chí Minh Việt Nam, tổ chức gặp mặt Ban biên tập Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

18:58 20/06/22 26 lượt xem
TIẾP NHẬN KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN

Sáng ngày 14-6-2022, Hội TSVN, Hội TSHN trao kinh phí xây dựng Nhà Nghĩa tình Trường Sơn cho vợ chồng hội viên Nguyễn Thị Hò - xã Bình Yên, huyện Thạch Thất.

17:57 14/06/22 33 lượt xem
Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất thành lập Ban liên lạc Nữ Trường Sơn

Sáng ngày 5-6-2022, tại hội trường Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất, Hội TTTS-ĐHCM huyện Thạch Thất tổ chức trọng thể hội nghị công bố Quyết định-Thành lập Ban liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn huyện Thạch Thất.

14:50 06/06/22 95 lượt xem
HỘI BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN HOÀI ĐỨC- 10 NĂM XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VÀ TỎA SÁNG (2012-2022)

Sáng ngày 26/5/2022, tại hội trường UBND huyện Hoài Đức, đã khai mạc trọng thể Lễ kỷ niệm 10 Hội Bộ đội Trường Sơn huyện Hoài Đức xây dựng, phát triển và toản sáng (2012-2022); Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội TTTS-ĐHCM toàn quốc nhiệm kỳ III ( 2022-2027).

10:22 27/05/22 37 lượt xem
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TRƯỜNG SƠN THỊ XA SƠN TÂY LẦN THỨ III  NHIỆM KỲ 2022-2027

 Sáng ngày 22/5/2022, tại hội trường UBND thị xã Sơn Tây, Hội Trường Sơn thị xã Sơn Tây đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ2022-2027.

07:48 24/05/22 52 lượt xem
NIỀM VUI LỚN CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 61 năm ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, 14h00 ngày 19/5/2020, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội đã trọng thể tổ chức Lễ khai trương "Trang thông tin điện tử Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội".

19:50 20/05/20 311 lượt xem
HỘI NGHỊ BCH HỘI TRƯỜNG SƠN –ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 3 NHIỆM KỲ 2019-2024

Sáng nay, 29/5/2020, tại Nhà Văn hóa phường Ngĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn Hà Nội (TSHN ), tổ chức hội nghị BCH lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị sẽ thông qua các Nghị quyết, Quy chế và Chương trình công tác của BCH khóa III; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2020.

21:37 29/05/20 311 lượt xem
Những nghĩa cử cao đẹp trong mùa dịch Covid-19

Hội viên Trường Sơn - Giám đốc Công ty Thanh Bình Nguyễn Thanh Bình vừa qua đã tặng 1040 chiếc khẩu trang và 6 tấn gạo.

11:39 14/05/20 309 lượt xem
HỘI VIÊN HỘI VHNT TS

Danh sách hội viên

15:22 11/05/20 306 lượt xem
KHAI TRƯƠNG  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020 ) và 61 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020). Tại Văn phòng Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội –  Số 6B 19 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội Trường Sơn Hà Nội tổ chức khai trương Trang thông tin điện tử ( WEBSITE) Hội Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội ( hoitruongsonhanoi.vn).

23:35 19/05/20 304 lượt xem
MỘT CÁN BỘ HỘI GƯƠNG MẪU

Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có một cán bộ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì công tác Hội. Người cán bộ tiêu biểu ấy là ông Nguyễn Quốc Lâm, phó Chủ tịch Thường trực Quận hội.

20:25 05/06/20 289 lượt xem
Hotline
Zalo
Viber
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram